PL | EN

Zeszyt 9 – Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie. Rekomendacje dla aglomeracji poznańskiej

z9W obliczu coraz poważniejszych wyzwań rozwojowych stających przed miastami i otaczającymi je obszarami, na całym świecie obserwuje się procesy integracji metropolitalnej, Polega ona często na dobrowolnej współpracy ośrodka centralnego z otaczającymi gminami i innymi jednostkami terytorialnymi. Obszary metropolitalne opracowują wspólne strategie rozwoju i systemy ich wdrażania, tak aby razem osiągać wspólne cele rozwojowe.
W publikacji zaprezentowano doświadczenia wybranych obszarów metropolitalnych w Europie (m.in. Barcelony, Helsinek, Manchesteru i Stuttgartu), których podjęto działania integracyjne. Porównanie, dokonane na podstawie dokumentów źródłowych, pozwala do¬strzec wspólne elementy rozwiązań stosowanych na obszarach miejskich różnych systemach politycznych i administracyjnych. Na tej podstawie zespół autorski wyciąga wnioski i formułuje rekomendacje dla polskich aglomeracji. Publikację uzupełnia analiza pozycji konkurencyjnej badanych obszarów oraz charakterystyka najnowszych trendów w zakresie planowania i zarządzania strategicznego w obszarach metropolitalnych.

Autorzy:
Monika Matusiak (red)
Krzysztof Stachowiak
Łukasz Mikuła
Michał Wójcicki
Marek Bańczyk

Pobierz