PL | EN

Zeszyt 8 -Transport w aglomeracji poznańskiej

z8

Aglomeracja poznańska jest jednym z największych węzłów drogowych, kolejowych i lotniczych kraju. Tu zbiegają się także ważne szlaki transportowe o znaczeniu międzynarodowym. Wysoki poziom motoryzacji, silna suburbanizacja i znaczna mobilność mieszkańców powodują, że zagadnienia transportowe należą obecnie do najistotniejszych problemów w rozwoju miasta Poznania i okolicznych gmin.
W publikacji zaprezentowano stan oraz funkcjonowanie sieci drogowej i kolejowej, portu lotniczego Poznań-Ławica oraz sieci dróg rowerowych na terenie aglomeracji poznańskiej. W podsumowaniu dokonano krytycznej oceny układu komunikacyjnego i przedstawiono pożądane kierunki jego zmian. Opracowanie ma charakter diagnostyczny i stanowić może materiał do planowania rozwoju transportu w aglomeracji poznańskiej.

Autorzy:
Wojciech Grabowski
Andrzej Krych
Marcin Bliski
Mikołaj Bartkowiak
Bogdan Bresch
Politechnika Poznańska  

Pobierz