PL | EN

Zeszyt 7 – Sport w aglomeracji poznańskiej

z7

Współczesny sport pełni wiele istotnych funkcji społecznych: zdrowotną, edukacyjną, integracyjną. Ważna jest też funkcja miastotwórcza, gdyż infrastruktura sportowa stanowi znaczący element struktury przestrzennej, silnie warunkuje jakość życia, a także decyduje o marce miasta czy gminy. W publikacji przedstawiono poziom rozwoju sportu na obszarze aglomeracji poznańskiej. Głównym ośrodkiem sportowym aglomeracji jest miasto Poznań, dysponujące wieloma obiektami sportowymi oraz klubami rangi krajowej i międzynarodowej. To miejsce organizacji wielu imprez sportowych. Od kilku lat na inwestycje związane ze sportem, zarówno w mieście, jak i okolicznych gminach, przeznacza się coraz więcej środków, co wydatnie zwiększa dostępność obiektów sportowych dla wszystkich mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Autorzy:
Paweł Motek
Tomasz Kossowski
Emilia Bogacka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

Pobierz