PL | EN

Zeszyt 6 – Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej

z6

W Polsce zarówno najmniejsze jednostki terytorialne – gminy, jak i miasta oraz regiony, a także dopiero formujące się metropolie coraz częściej wykorzystują podejście marketingowe z zarządzaniu. Celem opracowana jest identyfikacja poziomu orientacji marketingowej jednostek samorządowych tworzących aglomeracją poznańską. W publikacji pokazano uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na kierunki budowy marki aglomeracji poznańskiej i jej promocji. Omówiono aktualne trendy w marketingu terytorialnym, szczególnie doświadczenia innych metropolii europejskich. W oparciu o analizę czynników oddziałujących na strategiczne decyzje w dziedzinie marketingu/promocji przedstawiono rekomendacje w zakresie kształtowania marki i aktywności promocyjnej dla całej aglomeracji poznańskiej.

Autorzy:
Magdalena Florek
Karolina Janiszewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

Pobierz