PL | EN

Zeszyt 4 – Wyzwania i kierunki rozwoju aglomeracji poznańskiej

z4

Dynamika zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych stawia przed mieszkańcami i władzami lokalnymi obszarów wielkomiejskich nowe wyzwanie. Jest nim wyznaczenie kierunków działania, gwarantujących zrównoważony rozwój oraz stałe podnoszenie poziomu życia mieszkańców na całym silnie zurbanizowanym terenie.
Niniejsza publikacja to zbiór trzech artykułów na temat głównych problemów i kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej.

Autorzy publikacji, prof. dr hab. Lucyna Wojtasiewicz, prof. dr hab. Bohdan Gruchman oraz prof. dr hab. Jerzy J. Parysek, wybitni specjaliści z zakresu ekonomii i gospodarki przestrzennej, są członkami Rady Programowej Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

Pobierz