PL | EN

Zeszyt 30 – USTAWA KRAJOBRAZOWA – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA DLA GMIN

Prezentowana książka stanowi praktyczne wprowadzenie do tematyki wdrażania „ustawy krajobrazowej”, adresowane przede wszystkim do władz miast i gmin oraz pracowników administracji samorządowej. Opracowanie nie ogranicza się do samego komentarza ustawy, ale traktuje zagadnienie szerzej, opisując sferę konkretnych działań niezbędnych do podjęcia przez samorządy, nie tylko legislacyjnych czy administracyjnych, ale także organizatorskich i promocyjnych.

Problematyka wprowadzania nowych przepisów uchwały krajobrazowej obejmuje m.in. analizę stanu prawnego, zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zakres konsultacji społecznych, tryb wprowadzania, opłatę reklamową, zasady organizacji urzędu oraz zasady kontroli. Autorzy książki wykorzystali swoje praktyczne doświadczenie w działalności samorządowej i współpracy z jednostkami lokalnymi. Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do tych miast i gmin, w których ograniczenia kadrowe lub finansowe nie pozwalają na zatrudnienie wyspecjalizowanych osób lub zaangażowanie podmiotów zewnętrznych w przygotowanie całości procesu wdrożenia ustawy we własnym zakresie.

Pobierz