PL | EN

Zeszyt 29 – STAN I KIERUNKI ROZWOJU MIESZKALNICTWA W METROPOLII POZNAŃ

BAP29

Rynek mieszkaniowy stanowi specyficzny segment rynku nieruchomości. Mieszkania pełnią bowiem wiele istotnych funkcji – służą życiu, podtrzymaniu egzystencji, pracy, zapewniają bezpieczeństwo, realizację podstawowych potrzeb gospodarstw domowych. Mogą być także dobrem, które ukazuje czy potwierdza pewien prestiż społeczny, albo stać się przedmiotem krótko- lub długoterminowego inwestowania. Nie ulega wątpliwości, że mieszkania są także podstawowym składnikiem majątku rodzin, a ich znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym traktuje się na tyle poważnie, że pozostają w obszarze zainteresowania nie tylko władz na szczeblu centralnym, ale i lokalnym.

W książce przedstawiono wyniki badań, których główny cel polegał na ocenie staniu i kierunków rozwoju mieszkalnictwa w Metropolii Poznań. Dodatkowo jednym z celów szczegółowych była identyfikacja potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania i gmin obszaru metropolitalnego. Rezultaty prac badawczych upoważniają do stwierdzenia, że konieczna jest długookresowa współpraca całego obszaru metropolitalnego, która pozwoli skutecznie reagować na dynamicznie zmieniające się potrzeby i preferencje mieszkańców regionu. Jednocześnie stanowią też przyczynek do dalszych badań. Powinny stać się podstawą szerszych dyskusji zarówno w gronie teoretyków, jak i (może nawet szczególnie) praktyków, przed którymi stoją konkretne problemy, wyzwania i decyzje (np. inwestycyjne) związane z dziedziną szeroko pojętego mieszkalnictwa.

Pobierz