PL | EN

Zeszyt 28 – DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA SZKÓŁ ORAZ WARUNKI I WYNIKI NAUCZANIA W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

20170321_112157Sektor usług edukacyjnych w Polsce podlega od lat 90-tych XX w. nieustannym przekształceniom związanym z procesami decentralizacji oraz urynkowienia. W aglomeracji poznańskiej, oprócz zmian organizacyjno-własnościowych, istotnym elementem wpływającym w ostatnich latach na kształtowanie sieci szkolnej są zmiany demograficzne oraz proces suburbanizacji, zachodzący intensywnie w gminach podmiejskich od co najmniej 15 lat. 

Książka przedstawia zróżnicowanie przestrzenne dostępności szkół oraz warunków i wyników nauczania w aglomeracji poznańskiej. W publikacji analizie poddano czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, determinujące wyniki edukacyjne uczniów. Spośród badanych czynników największy wpływ na wyniki edukacyjne uczniów w aglomeracji poznańskiej mają: otoczenie społeczno-demograficzne szkoły oraz cechy biologiczne i psychofizyczne uczniów. Wyniki badań wskazują na potrzebę koordynacji działań organów prowadzących szkoły w skali aglomeracji celem poprawy dostępności przestrzennej, warunków oraz wyników nauczania.

 

Autor:
Marzena Walaszek

Pobierz