PL | EN

Zeszyt 27 – INTEGRACJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W METROPOLII POZNAŃ – PROBLEMY, METODY, OSIĄGNIĘCIA

20170321_105859W obliczu braku efektywnych ustawowych instrumentów zintegrowanego planowania metropolitalnego, szczególnego znaczenia nabierają wszelkie formy planowania „miękkiego” (ang. soft planning), oparte na dobrowolnej współpracy zainteresowanych jednostek samorządu lokalnego. Przykładem tego rodzaju oddolnego podejścia do integracji planowania jest Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, opracowana przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Publikacja prezentuje doświadczenia zdobyte w trakcie opracowywania tego dokumentu w kluczowych zakresach merytorycznych: zielonej infrastruktury, zintegrowanej gospodarki wodnej, kompleksów turystyczno-rekreacyjnych, transportu metropolitalnego, funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych oraz handlu wielkopowierzchniowego. W porównaniu z dokumentem Koncepcji istotnie rozszerzono treści metodyczne i teoretyczne, mające wymiar bardziej uniwersalny i nieograniczający się wyłącznie do specyfiki poznańskiej. Autorzy mają nadzieję, iż przedstawiony materiał będzie interesujący nie tylko dla planistów, samorządowców i mieszkańców Metropolii Poznań, ale również istotnie wzbogaci ogólnokrajową wiedzę o problematyce zintegrowanego planowania metropolitalnego.

Autorzy:
Radosław Bul
Jędrzej Gadziński
Tomasz Kaczmarek
Łukasz Mikuła

Pobierz