PL | EN

Zeszyt 26 – DELIMITACJA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

Aglomeracja poznańska, poznański obszar metropolitalny – to najczęściej używane terminy, które w oparciu o różne kryteria określają silnie zurbanizowany region w centralnej części Wielkopolski. Jest on jednym z głównych elementów współczesnego układu osadniczego, nie tylko w skali Polski ale i Europy. Dynamika suburbanizacji i metropolizacji, różnorodność przyjmowanych kryteriów (strukturalnych i funkcjonalnych) w delimitacji poznańskiego obszaru metropolitalnego, a przede wszystkim jej docelowe przeznaczenie powodują, że w ostatnich latach obserwuje się wiele różnorodnych opracowań, przedstawiających zasięg powiązań miasta.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie różnych wariantów delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania jako jednostki przestrzenno-funkcjonalnej, o coraz większym praktycznym znaczeniu dla sfery planowania i zarządzania terytorialnego

Autorzy:
Tomasz Kaczmarek
Urszula Kaczmarek
Łukasz Mikuła
Radosław Bul
Marzena Walaszek

Pobierz