PL | EN

Zeszyt 25 – SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOLEI METROPOLITALNEJ W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Systemy kolei metropolitalnej są w wielu częściach podstawowymi elementami transportu miejskiego i regionalnego. Stanowią one szybki i bezpieczny środek transportu miejskiego i regionalnego. Stanowią one szybki i bezpieczny środek transportu, z którego codziennie korzystają miliony pasażerów. O potrzebie powstania systemu kolei aglomeracyjnej (metropolitalnej) w Poznaniu i jego strefie podmiejski mówi się już od lat 70. XX w. Od kilku lat w dokumentach strategicznych i planistycznych poznańskiego obszaru metropolitalnego jako jedno z kluczowych wyzwań wymienia się stworzenie systemu kolei metropolitalnej.

Celem niniejszego opracowania jest określenie społecznych uwarunkowań rozwoju kolei metropolitalnej w aglomeracji poznańskiej. Jego treść obejmuje: charakterystykę zachowań i preferencji transportowych mieszkańców, identyfikację skali i kierunków przemieszczeń pasażerskich na szlakach kolejowych, rozpoznanie obecnego i prognozowanego potencjału demograficznego wokół przystanków kolejowych oraz identyfikację oczekiwań społecznych związanych z realizacją projektu poznańskiej kolei metropolitalnej.

Autorzy: Radosław Bul

Pobierz