PL | EN

Zeszyt 24 – MIGRACJE WAHADŁOWE LUDNOŚCI W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Aglomeracja poznańska to liczący blisko milion mieszkańców obszar wielkomiejski. Dzięki dobrze wykształconej infrastrukturze transportowej, środkami komunikacji publicznej i indywidualnej codziennie do miejsc pracy i szkół przemieszczają się tu dziesiątki tysięcy ludzi. Celem prezentowanej publikacji jest określenie kierunków, intensywności oraz skutków codziennych migracji ludności na obszarze Poznania i gmin powiatu poznańskiego.

Zjawisko mobilności zidentyfikowano w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie ponad 3000 osób. Do identyfikacji tras podróży użyto także nowych technologii wykorzystywanych w urządzeniach GPS i telefonach komórkowych. Dzięki rozpoznaniu skali codziennych przemieszczeń możliwe było, rzadko spotykane w literaturze, oszacowanie kosztów codziennych migracji, ponoszonych przez osoby dojeżdżające jak i organizatorów transportu publicznego – jednostki samorządu terytorialnego.

Autor: Radosław Bul

Pobierz