PL | EN

Zeszyt 23 – Wizerunek społeczny i medialny Poznania na tle dużych miast Polski

Wizerunek miasta to zbiór poglądów i wyobrażeń na temat materialnych i niematerialnych jego wytworów oraz samych mieszkańców. Jest on coraz częściej przedmiotem badań naukowych a także ocen społecznych i medialnych.

Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie współczesnego wizerunku Poznania w aspekcie głównych cech opisujących miasto: funkcji, zagospodarowania, estetyki, atmosfery, atrakcyjności turystycznej i biznesowej.

Wizerunek Poznania przedstawiono wykorzystując zarówno tradycyjne metody badań ankietowych, jak i stosunkowo nowe badania charakteru i ilości przekazów medialnych w prasie i Internecie. Jako współczesne narzędzia komunikacji kształtują one opinie o mieście różnych grup odbiorców. Badania społeczne przeprowadzono w trzech grupach respondentów: mieszkańców Poznania, osób odwiedzających miasto (z kraju i z zagranicy) oraz mieszkańców innych polskich miast.
Wyniki badań wskazują, ze relatywnie silną medialność miasta i pozytywny wizerunek wśród turystów zagranicznych i krajowych oraz mieszkańców innych miast w kraju, nie w pełni odzwierciedla postrzeganie miasta przez samych jego mieszkańców. Subiektywny odbiór rzeczywistości przez poznaniaków pozostaje w pewnym dysonansie do obiektywnie mierzonej konkurencyjności wizerunku Poznania na tle największych polskich miast.

 Pobierz