PL | EN

Zeszyt 22 – Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich

z22Konkurencyjność miast to temat poruszany w coraz większym stopniu nie tylko przez ekonomistów i polityków, ale także media i mieszkańców. Miasta dostrzegają, że muszą być bardziej konkurencyjne w przyciąganiu inwestorów, kreowaniu wizerunku, dostarczaniu usług, przekazywaniu wartości pożądanych przez mieszkańców i świat zewnętrzny.

Prezentowany zeszyt „Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich” jest częścią raportu wykonanego dla miasta Poznania w celu wspierania działań samorządu na polu podnoszenia konkurencyjności miasta. Prezentowane w zeszycie opracowania przekazują wyniki najnowszych badań na temat pozycji konkurencyjnej miasta w sieci największych miast kraju oraz porównywalnych wielkościowo metropolii europejskich. W skali krajowej otoczenie konkurencyjne Poznania stanowi 9 dużych miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin i Katowice. Do analizy porównawczej w skali Europy wybrano 39 miast liczących od 400 do 700 tys. mieszkańców, zaliczanych do grupy średniej wielkości metropolii europejskich.

Pod redakcją Tomasza Kaczmarka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012

Pobierz