PL | EN

Zeszyt 21- Współpraca środowiska gospodarczego z samorządem terytorialnym w aglomeracji poznańskiej

z21Jednym z istotnych elementów zarządzania terytorialnego w obszarach metropolitalnych jest współpraca samorządu terytorialnego ze środowiskiem gospodarczym. W polskiej literaturze przedmiotu nie ma kompleksowych opracowań dotyczących roli samorządu terytorialnego w systemie wieloszczeblowego zarządzania. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim analiz opisujących relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

W niniejszym opracowaniu starano się zidentyfikować typ relacji pomiędzy środowiskiem gospodarczym a samorządem terytorialnym na obszarze aglomeracji poznańskiej. Elementem porównawczym były tu doświadczenia innych aglomeracji miejskich w Europie i kraju. Szczególny nacisk położony został na zagadnienie wpływu organizacji przedsiębiorców na działanie władz samorządu terytorialnego wykonywane w sferze społeczno-gospodarczej. W opinii autorów prezentowanej publikacji najważniejszą rolę w systemie reprezentowania środowiska przedsiębiorców powinien odgrywać samorząd gospodarczy.

Autorzy:
Robert Kmieciak, Paweł Antkowiak, Marta Balcerek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012

Pobierz