PL | EN

Zeszyt 2 – Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji poznańskiej

z2Środowisko przyrodnicze to zespół wielu powiązanych ze sobą komponentów przyrody ożywionej i nieożywionej. Mają one istotny wpływ na rozwój przestrzenny i społeczno – gospodarczy obszarów silnie zurbanizowanych mimo ich znacznego przekształcenia. Zasoby przyrody to element krajobrazu, lokalne zaplecze surowcowe, warunki uprawiania turystyki i rekreacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W publikacji przedstawiono zarówno aktualny stan, jak i dynamikę zmian najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego aglomeracji poznańskiej, z racji dużej lesistości i jeziorności uznawanej za aglomerację zieloną i błękitną. Stawia to szczególne wymagania w zakresie ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, zwłaszcza wobec silnej presji suburbanizacji.  

Autorzy: Anna Busiakiewicz, Sylwia Bródka, Bartosz Czernecki, Katarzyna Fagiewicz, Jolanta Kijowska, Andrzej Kijowski, Leszek Kolendowicz, Jarosław Kubiak, Piotr Lupa, Andrzej Mizgajski, Lidia Poniży
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

Pobierz