PL | EN

Zeszyt 19 – Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – propozycje usprawnień

z19

Zbiorowy transport publiczny jest podstawowym elementem funkcjonowania aglomeracji poznańskiej i warunkiem jej zrównoważonego rozwoju. Jest także gwarantem mobilności mieszkańców aglomeracji, zwłaszcza obecnie, kiedy poruszanie się własnym samochodem jest niezwykle utrudnione ze względu na wysoki poziom kongestii transportowej sieci drogowej.

Niniejszy zeszyt Aglomeracji Poznańskiej zawiera osiem artykułów, w których autorzy posługując się wynikami własnych badań , proponują konkretne usprawnienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego, mając na uwadze przede wszystkim podniesienie jego konkurencyjności wobec podróży realizowanych własnym samochodem. W publikacji zawarto elementy diagnozy systemu zbiorowego transportu publicznego w aglomeracji poznańskiej. Publikacja ma przede wszystkim charakter postulatywny i może być materiałem przydatnym w planowaniu rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego.

Autorzy:

Katarzyna Bobrowska, Radosław Bul, Jędrzej Gadziński, Hubert Igliński, Paweł Kapitańczyk, Michał Kobierny, Michał Krueger, Michał Maciejewski, Jeremi Rychlewski, Maciej Szymczak, Nicola Turlińska, Piotr Urbański

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2012

Pobierz