PL | EN

Zeszyt 18 – Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej

z18Celem publikacji jest przedstawienie przesłanek, metodologii i procesu budowy strategii rozwoju dla obszaru aglomeracji miejskiej. Opracowania strategiczne dla obszarów metropolitalnych mają nietypowy charakter z uwagi na ich brak umocowania prawnego, dobrowolny i nieformalny charakter, a przede wszystkim wielość podmiotów -jednostek zarządzania -dla których adresowana jest strategia. Jest to więc zagadnienie interesujące ze względów tak teoretycznych jak i praktycznych, warte opisu i oceny. Przedstawione w opracowaniu doświadczenia zebrane w trakcie tworzenia strategii, współpraca na linii środowisko naukowe -samorząd -mieszkańcy, wydają się być cenną wiedzą do wykorzystania w pracach nad analogicznymi dokumentami w innych częściach kraju. Przed takim wyzwaniem stoi większość obszarów metropolitalnych w Polsce.

Autorzy:
Tomasz Kaczmarek
Jacek Nowak
Michał Wójcicki

Pobierz