PL | EN

Zeszyt 15 – Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców i polityków lokalnych

z15

Doświadczenia krajów zachodnich wskazują, że postępy integracji zarządzania terytorialnego w aglomeracjach miejskich zależą przede wszystkim od dwóch istotnych czynników: woli politycznej oraz poparcia społecznego. Właściwa diagnoza problemów oraz perspektyw współpracy aglomeracyjnej wymaga więc zbadania postaw społecznych oraz nastawienia liderów politycznych do idei i zakresu współpracy międzygminnej.
W pracy przedstawione zostały wyniki badań ankietowych, w których wzięło udział 1147 mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Objęły one ocenę aktualnych procesów społeczno-gospodarczych w aglomeracji, poziomu rozwoju infrastruktury i usług publicznych oraz kluczowych dziedzin współpracy samorządowej. W ramach badań przeprowadzono również 24 bezpośrednie rozmowy z politykami lokalnymi reprezentującymi różne szczeble polityczne. Forma pytań otwartych dotyczących rozwoju aglomeracji umożliwiła określenie klimatu politycznego wokół idei integracji zarządzania w aglomeracji poznańskiej.

Autor: Łukasz Mikuła

Pobierz