PL | EN

Zeszyt 11 – Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej

z11

Potencjał gospodarczy to jeden z najważniejszych czynników rozwoju każdej jednostki terytorialnej, w szczególności kształtujących się w Polsce metropolii. Autorzy publikacji, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiają stan, zróżnicowanie przestrzenne i zmiany struktury gospodarki aglomeracji poznańskiej, w tym sytuację sektora B+ R. Analiza obejmuje także zróżnicowanie dochodów własnych miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów podatkowych, oraz wykorzystywanie środków unijnych na rzecz wspierania innowacyjności. Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej został porównany do innych aglomeracji w Polsce. Celem pracy jest wskazanie silnych i słabych stron gospodarki aglomeracji poznańskiej, jednego z najlepiej rozwiniętych ekonomicznie regionów Polski.

Autorzy
Wanda M. Gaczek
Józef Komorowski
Robert Romanowski
Marek Urbaniak

Pobierz