PL | EN

Zeszyt 10 – Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w aglomeracji poznańskiej

z10

Poziom rozwoju i efektywność funkcjonowania infrastruktury technicznej stanowi jeden z najważniejszych elementów, który warunkuje poziom życia mieszkańców oraz konkurencyjność miast i aglomeracji miejskich. Sprawnie działająca, nowoczesna gospodarka komunalna decyduje o rozwoju mieszkalnictwa, przemysłu, rolnictwa oraz innych gałęzi gospodarki i usług, jest miarą osiągniętego standardu cywilizacyjnego.
W publikacji zaprezentowano diagnozę najważniejszych sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej aglomeracji poznańskiej, do których należą: wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne, energia elektryczna, ciepło, gaz, telekomunikacja, oraz wskazano główne kierunki ich strategicznego planowania. Kompleksowa analiza sektorów gospodarki komunalnej w całej aglomeracji poznańskiej może być pomocna przy ewentualnych zmianach w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych w sposobie ich zarządzania i efektywności inwestowania.

Autorzy:
Edward Szczechowiak
Tomasz Mróz
Henryk Bylka
Piotr Krajewski
Wojciech Grządzielski
Grzegorz Matuszczak

Pobierz