PL | EN

Zespoły problemowe

Tematy badawcze

Uczelnie wykonujące
i osoby koordynujące badania

Zadanie 1.
KONKURENCYJNOŚĆ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

UE/UAM

1.1. Aglomeracja poznańska wobec procesów:
       globalizacji, integracji europejskiej i metropolizacji

UE
Mgr Marek Bańczyk

1.2. Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej

UE
Prof. dr hab. Wanda Gaczek

1.3. Marketing terytorialny w aglomeracji poznańskiej

UE
Dr Magdalena Florek

1.4. Potencjał demograficzny i społeczny aglomeracji
       poznańskiej

UAM
Dr Beata Łodyga

Zadanie 2.
SPÓJNOŚĆ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

PP/UAM/UP/UE

2.1. Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji
       poznańskiej    UAM

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

2.2. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona w aglomeracji
       poznańskiej

UAM
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski

2.3. Gospodarka leśna, rolna i krajobraz wiejski w aglomeracji
      poznańskiej Leśnictwo i gospodarka leśna Gospodarka
      rolna Krajobraz wiejski

Prof. dr hab. Roman Jaszczak (UP)
Prof. dr hab. Benicjusz Głębocki (UAM)
Dr inż. arch. Elżbieta Raszeja (UP)

 2.4. Turystyka i rekreacja w aglomeracji poznańskiej

UAM
Prof. dr hab. Waldemar Ratajczak

 2.5. Procesy urbanizacyjne i polityka przestrzenna
       w aglomeracji poznańskiej

PP
Prof. dr hab. Wojciech Bonenberg

 2.6. Infrastruktura komunalna i usługi komunalne
       w aglomeracji poznańskiej

PP
Prof. dr hab. Edward Szczechowiak

 2.7. Sieć drogowa i kolejowa w aglomeracji poznańskiej

PP
Prof. dr hab. Wojciech Grabowski

 2.8. Komunikacja publiczna w aglomeracji poznańskiej

UE
Prof. dr hab. Maciej Szymczak

 2.9. Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji
       poznańskiej

UAM
Prof. dr hab. Paweł Churski

 2.10. Usługi publiczne (edukacyjne, zdrowotne)
         w aglomeracji poznańskiej

Dr Artur Bajerski (UAM)
Mgr Wojciech Kisiała (UAM)
Dr Urszula Kaczmarek

 2.11. Kierunki integracji aglomeracji poznańskiej w opinii
         mieszkańców.

UAM
Mgr Łukasz Mikuła

Zadanie 3.
ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI
POZNAŃSKIEJ (etap I)   

UAM/UE/PP/UP

 3.1. Strategie miast i obszarów metropolitalnych –
       doświadczenia zagraniczne

UE
Dr Monika Matusiak

 3.2. Konkurencyjność i spójność aglomeracji poznańskiej
      – główne problemy funkcjonalne i przestrzenne

UAM/PP/UE/UP
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

3.3. Założenia Strategii Rozwoju Aglomeracji
       Poznańskiej 2020

UE /UAM/PP/UP
Prof. dr hab. Jacek Nowak (UE)