PL | EN

SYMPOZJUM NAUKOWE MODERN METHODS AND TOOLS FOR PUBLIC PARTICIPATION IN URBAN PLANNING 2017

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku odbyło się sympozjum naukowe Modern Methods and Tools for Public Participation in Urban Planning 2017, którą Centrum Badań Metropolitalnych objęło patronatem naukowym. 

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Modern Methods and Tools for Public Participation in Urban Planning 2017 kierowane do naukowców, ekspertów i praktyków z dziedziny planowania przestrzennego, a w szczególności do osób zajmujących się problematyką partycypacji społecznej w procesach planistycznych. Celem konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu włączania mieszkańców w procesy planowania przestrzennego, w tym poprzez zastosowanie technologii i narzędzi informatycznych wspierających procesy partycypacji społecznej. Tym samym, problematyka konferencji skupiała się na problemach i wyzwaniach planowania partycypacyjnego w Polsce i na świecie. Sympozjum Modern Methods and Tools for Public Participation in Urban Planning 2017 było miejscem, gdzie badacze podjęli krytyczną dyskusję metodologicznych fundamentów bezpośrednich geograficznych metod partycypacji w planowaniu przestrzennym. Było także miejscem, gdzie badacze i naukowcy dzielili się swoim doświadczeniem we wdrażaniu tychże metod w rzeczywisty proces planistyczny.

Strona konferencji zawierająca wystąpienia prelegentów: www.ppgis2017.pl