PL | EN

POWIAT POZNAŃSKI – STRATEGIA ROZWOJU

W czerwcu 2018 r. Centrum Badań Metropolitalnych na zlecenie Powiatu Poznańskiego opracowało Broszurę dla mieszkańców dotyczącą Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego.

Autorzy opracowania:

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
mgr inż. Magdalena Karczewicz