PL | EN

STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

 okładka2Centrum Badań Metropolitalnych UAM opracowało pierwszą strategię rozwoju dla obszaru aglomeracji poznańskiej. Ostateczna wersja dokumentu Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przyjęta została przez Radę Aglomeracji Poznańskiej w czerwcu 2011 roku. Prace nad Strategią poprzedzone były szerokimi konsultacjami społecznymi w formie prestrategii „Zielonej Księgi Aglomeracji Poznańskiej” zarówno w wersji drukowanej oraz za pomocą konsultacyjnego portalu internetowego.

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej to nakreślenie wizji i kierunków jej rozwoju w perspektywie najbliższych 10 lat. Dokument opracowany został przez środowisko naukowe poznańskich uczelni we współpracy z samorządami, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Treść dokumentu dostępna jest na stronie: http://metropolia2020.poznan.pl/tresc-dokumentu