PL | EN

STAN, STRUKTURA PRZESTRZENNA I KIERUNKI ROZWOJU MIESZKALNICTWA W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

okładka polityka mieskzaniowaW październiku 2015 r. Centrum Badań Metropolitalnych na zlecenie Urzędu Miasta Poznania opracowało ekspertyzę pt. Stan, struktura przestrzenna i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w aglomeracji poznańskiej.

Autorzy opracowania:

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
dr Łukasz Mikuła
dr Urszula Kaczmarek
mgr inż. arch. Agata Kubiak
mgr Edyta Bąkowska