PL | EN

STAN I KIERUNKI ROZWOJU SIECI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W METROPOLII POZNAŃ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY OŚWIATOWEJ

W grudniu 2018 r. Centrum Badań Metropolitalnych na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań opracowało ekspertyzę pt. Stan i kierunki rozwoju sieci szkół ponadpodstawowych w Metropolii Poznań w świetle nowej reformy oświatowej.


Autorzy opracowania:
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
dr Radosław Bul
dr Marzena Walaszek
mgr inż. Magdalena Karczewicz