PL | EN

KONFERENCJA „W POSZUKIWANIU INSPIRACJI. METROPOLIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM”

grafika

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt.: „W poszukiwaniu inspiracji. Metropolie w ujęciu porównawczym”, która odbędzie się w przepięknym Gdańsku w dniach 14-15 maja 2020 r. organizowaną przez Instytut Metropolitalny oraz Katedrę Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Przyszłość to duże miasta i metropolie. Skupiają one coraz więcej ludności, kapitału i funkcji. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że dobrze zorganizowana i sprawnie funkcjonująca metropolia, to wysoki standard życia mieszkańców. Świadczą o tym zagraniczne doświadczenia samorządowe i metropolitalne. Miejmy nadzieję, że w perspektywie krótkoterminowej również w Rzeczypospolitej Polskiej uregulowany zostanie status prawny obszarów metropolitalnych. Dlatego organizujemy konferencję naukową, podczas której zaproszeni Goście – naukowcy, eksperci i urzędnicy – przedstawiać będą zagraniczne modele organizacyjne i funkcjonalne metropolii, ich cechy oraz pozytywne i negatywne strony. A wszystko to po to, by wprowadzić do obiegu naukowego nowe treści, a także, by wyposażyć w niezbędną wiedzę prawodawcę stojącego w obliczu konieczności przeprowadzenia reformy.

W panelu eksperckim zasiądzie prof. Tomasz Kaczmarek – Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych.

Wszystkie informacje szczegółowe (o miejscu, programie, prelegentach, opłatach) znajdują się na stronie internetowej konferencji: http://im.edu.pl/konferencjametropolitalna/