PL | EN

KONFERENCJA „OBSZARY METROPOLITALNE – PERSPEKTYWY BADAWCZE”

Konferencja „Obszary metropolitalne
– perspektywy badawcze”
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod nazwą, „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, organizowanej w dniu 27 czerwca 2019 r. w Collegium Geographicum w Poznaniu organizowanej przez Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

W czasie konferencji będzie okazja do merytorycznej dyskusji na temat organizacji i problemów funkcjonowania obszarów metropolitalnych a także wyzwań i kierunków ich rozwoju. Liczymy na zaprezentowanie przez uczestników zakresu i metod badań nad obszarami metropolitalnymi z różnych perspektyw naukowych: geograficznej, politologicznej, prawno-administracyjnej, nauk o zarządzaniu i innych, jak też przedstawienia zastosowania wyników badań naukowych w praktyce planowania i zarządzania metropolitalnego. Zapraszamy do uczestnictwa przedstawicieli różnych dyscyplin i ośrodków naukowych z całego kraju.

Szczegóły w Komunikacie nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Komunikat nr 2
Program konferencji