PL | EN

KONFERENCJA „OBSZARY METROPOLITALNE – PERSPEKTYWY BADAWCZE” CBM UAM I IGSEIGP

DSC05810W dniu 27 czerwca 2019 r. w Collegium Geographicum w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, zorganizowana przez Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Założeniem konferencji było stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji na temat organizacji i problemów funkcjonowania obszarów metropolitalnych a także wyzwań i kierunków ich rozwoju. Uczestnicy zaprezentowali zakres i metody badań nad obszarami metropolitalnymi z różnych perspektyw naukowych: geograficznej, politologicznej, prawno-administracyjnej, nauk o zarządzaniu i innych, oraz przedstawili zastosowania wyników badań naukowych w praktyce planowania i zarządzania metropolitalnego. 

Program konferencji

Prezentacje z konferencji

Galeria zdjęć: