PL | EN

GEOPORTAL WSPIERAJĄCY PARTYCYPACJĘ SPOŁECZNĄ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

indeks28 maja br. konsorcjum Centrum Badań Metropolitarnych UAM i firmy informatycznej Recoded, w skład którego wchodzi także Zakład Geoinformacji w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM rozpoczął realizację projektu: Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowuje wspólne projekty uczelni i firm, których efekty są komercjalizowane. Przykładem takiego projektu jest rozpoczęty 28 maja br. projekt na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przez konsorcjum Centrum Badań Metropolitarnych UAM i firmy informatycznej Recoded, w skład którego wchodzi także Zakład Geoinformacji w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM. Projekt pt. Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych (ścieżka A) przez najbliższe 3 lata. Kierownikiem projektu jest prof. dr Piotr Jankowski z Zakładu Geoinformacji współpracujący z prof. prof. Tomaszem Kaczmarkiem i Zbigniewem Zwolińskim. Cały zespół badawczy liczy 9 osób. Partnerami konsorcjum są Miejska Pracowania Urbanistyczna w Poznaniu i Łodzi.
Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie metodologii i metodyki partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem danych geoprzestrzennych oraz internetowych narzędzi komunikacji.
Cele praktyczne projektu to:

  • zaprojektowanie i zbudowanie geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym wraz z metodyką jego stosowania.
  • pilotażowe testowanie geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym,
  • wdrożenie geoportalu na terenie aglomeracji poznańskiej i aglomeracji łódzkiej.

Projekt odpowiada na zidentyfikowane wcześniej niedoskonałości obecnego procesu planowania przestrzennego i zakłada stworzenie innowacyjnych metod i aplikacji geoinformacyjnych wspierających udział społeczny w kolejnych etapach planowania przestrzennego. Metody i aplikacje geoinformacyjne budowane w ramach tego projektu będą opierać się na wynikach kończonego aktualnie projektu Narodowego Centrum Nauki pt. Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu informacji geograficznej, na wieloletnich badaniach i pracach rozwojowych w dziedzinie partycypacyjnych systemów informacji geograficznej (PPGIS), na doświadczeniach w dziedzinie planowania przestrzennego i zarządzania obszarami metropolitalnymi oraz na zawodowych doświadczeniach członków zespołu uczelnianego w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi, geoinformacyjnymi i multimedialnymi.
W ramach projektu przewidziana jest także współpraca z lokalnymi organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz zagranicznymi jednostkami badawczymi, wiodącymi w zakresie PPGIS i geoinformacji.

Bez tytułu