PL | EN

GEOPORTAL WSPIERAJĄCY PARTYCYPACJĘ SPOŁECZNĄ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

geoplanW kwietniu konsorcjum Centrum Badań Metropolitarnych UAM i firmy informatycznej Recoded, w skład którego wchodzi także Zakład Geoinformacji w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM zakończył realizację projektu: Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A.

Głównym celem naukowym projektu było opracowanie metodologii i metodyki partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym z wykorzystaniem danych geoprzestrzennych oraz internetowych narzędzi komunikacji.


Cele praktyczne projektu to:

  • zaprojektowanie i zbudowanie geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym wraz z metodyką jego stosowania.
  • pilotażowe testowanie geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym,
  • wdrożenie geoportalu na terenie aglomeracji poznańskiej i aglomeracji łódzkiej.

Projekt odpowiada na zidentyfikowane wcześniej niedoskonałości obecnego procesu planowania przestrzennego i zakłada stworzenie innowacyjnych metod i aplikacji geoinformacyjnych wspierających udział społeczny w kolejnych etapach planowania przestrzennego. Metody i aplikacje geoinformacyjne budowane w ramach tego projektu będą opierać się na wynikach kończonego aktualnie projektu Narodowego Centrum Nauki pt. Badanie eksperymentalne udziału społecznego w podejmowaniu decyzji planistycznych z wykorzystaniem internetowego systemu informacji geograficznej, na wieloletnich badaniach i pracach rozwojowych w dziedzinie partycypacyjnych systemów informacji geograficznej (PPGIS), na doświadczeniach w dziedzinie planowania przestrzennego i zarządzania obszarami metropolitalnymi oraz na zawodowych doświadczeniach członków zespołu uczelnianego w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi, geoinformacyjnymi i multimedialnymi.
W ramach projektu przeprowadzono 7 wdrożeń pilotażowych geoankiety, 4 wdrożenia pilotażowe geodyskusji oraz 6 zastosowań Geoportalu na terenie aglomeracji poznańskiej i łódzkiej. Powstało 7 publikacji, jedno wydawnictwo w ramach Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej – ZASTOSOWANIE APLIKACJI GEOANKIETY I GEODYSKUSJI W PARTYCYPACYJNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – DOBRE PRAKTYKI, a także wzięliśmy udział w 14 wystąpieniach konferencyjnych.

Zapraszamy na stronę projektu: http://geoplan.amu.edu.pl/

Bez tytułu