PL | EN

Projekty

2018
__________________________________________________________________________________________________

okladkaSTAN I KIERUNKI ROZWOJU SIECI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W METROPOLII POZNAŃ W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY OŚWIATOWEJ

czas trwania projektu: lipiec 2018 r. – grudzień 2018 r.
Źródło finansowania: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 

Raport_MPL_2018Mapa Potrzeb Lokalnych

 czas trwania projektu: maj 2018 r. – czerwiec 2018 r.
 Źródło finansowania: Miasto Poznań

 

 

okladka

Powiat Poznański – Strategia rozwoju

 czas trwania projektu: kwiecień 2018 r. – lipiec 2018 r.
 Źródło finansowania: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 

 

indeks

Geoportal wspierający partycypację społeczną
w planowaniu przestrzennym

 czas trwania projektu: maj 2015 r. – kwiecień 2018 r.
 Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PBS3/A9/39/2015

2017
__________________________________________________________________________________________________

indeksGeoportal wspierający partycypację społeczną
w planowaniu przestrzennym

 czas trwania projektu: maj 2015 r. – kwiecień 2018 r.
 Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PBS3/A9/39/2015

2016
__________________________________________________________________________________________________

indeksGeoportal wspierający partycypację społeczną
w planowaniu przestrzennym

 czas trwania projektu: maj 2015 r. – kwiecień 2018 r.
 Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PBS3/A9/39/2015

 

2015
__________________________________________________________________________________________________

okładka polityka mieskzaniowaStan, struktura przestrzenna i kierunki rozwoju mieszkalnictwa w aglomeracji poznańskiej

czas trwania projektu: sierpień 2015 – październik 2015
Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznania

 

 

okładka Luboń 2 Koncepcja rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie miasta Luboń

czas trwania projektu: sierpień 2015 – listopad 2015
Zleceniodawca: Urząd Miasta Luboń

 

 

indeksGeoportal wspierający partycypację społeczną
w planowaniu przestrzennym

 czas trwania projektu: maj 2015 r. – kwiecień 2018 r.
                                         Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PBS3/A9/39/2015

 okładkaKoncepcja systemu dróg rowerowych na obszarze gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

czas trwania projektu: maj – lipiec 2015 r.
Zleceniodawca: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

 

okładkaKoncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań

czas trwania projektu: luty 2014 r. – czerwiec 2015 r.
Zleceniodawca: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
dowiedz się więcej

 

2014
__________________________________________________________________________________________________

okładka_ekspertyza rowerowa_10Identyfikacja problemów funkcjonowania
i wyzwań rozwoju ruchu rowerowego na terenie Metropolii Poznań

czas trwania projektu: październik – grudzień 2014 r.
Zleceniodawca: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

dowiedz się więcej

 

okładkaStrategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

czas trwania projektu:
Zleceniodawca: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 dowiedz się więcej

 

okładkaDelimitacja Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

czas trwania projektu:
Zleceniodawca: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 dowiedz się więcej

do 2013
__________________________________________________________________________________________________

okładkaFunkcjonowanie i Kierunki Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej

czas trwania projektu:
Zleceniodawca: Rada Aglomeracji Poznańskiej

 dowiedz się więcej

 

okładka2Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020

czas trwania projektu:
Zleceniodawca: Rada Aglomeracji Poznańskiej

 dowiedz się więcej