PL | EN

O CBM

CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH (CBM) jest jednostką badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołaną zarządzeniem JM Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka w dniu 1 marca 2009 r.

Centrum realizuje swoje cele oraz zadania poprzez prowadzenie badań, w tym analiz, ekspertyz i strategii dla instytucji rządowych i samorządowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianej problematyki metropolitalnej.

Do najważniejszych celów Centrum należą:

  • inicjowanie współpracy różnych instytucji i środowisk mającej na celu zrównoważony rozwój,
  • wzrost konkurencyjności i zintegrowane zarządzanie na obszarach wielkomiejskich,
  • koordynowanie prac badawczych poznańskich uczelni, tworzących Konsorcjum Badań nad Aglomeracją Poznańską
  • prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad obszarami silnie zurbanizowanymi w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Aglomeracji Poznańskiej i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego.