PL | EN

Bez kategorii

NARZĘDZIA INTERNETOWE W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH – WARSZTATY

SZCZEGÓŁY I REJESTRACJA

CBM + napisy

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „TURYSTYKA I REKREACJA W AGLOMERACJACH”

PLAKAT_WSB

Centrum Badań Metropolitalnych UAM jest partnerem organizowanej przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Turystyka i Rekreacja w Aglomeracjach. Celem konferencji jest popularyzacja badań w zakresie czasu wolnego na obszarach metropolitalnych, spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich, samorządowych i branżowych oraz prezentacja dobrych praktyk w rozwoju rekreacji i turystyki w miastach.

Więcej informacji na stronie: http://www.wsb.pl/poznan/turystyka-i-rekreacja-w-aglomeracjach

 

Zeszyt 23 – Wizerunek społeczny i medialny Poznania na tle dużych miast Polski

Wizerunek miasta to zbiór poglądów i wyobrażeń na temat materialnych i niematerialnych jego wytworów oraz samych mieszkańców. Jest on coraz częściej przedmiotem badań naukowych a także ocen społecznych i medialnych.

Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie współczesnego wizerunku Poznania w aspekcie głównych cech opisujących miasto: funkcji, zagospodarowania, estetyki, atmosfery, atrakcyjności turystycznej i biznesowej.

Czytaj więcej