PL | EN

Baza wiedzy

Aglomeracja Poznańska

Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu www.wbpp.poznan.pl
Stowarzyszenie Metropolia Poznań www.aglomeracja.poznan.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu www.poznan.uw.gov.pl
Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2030 www.poznan.pl/strategia
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu www.mpu.pl/

Polska

Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON www.espon.pl
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego www.mir.gov.pl
MSWiA – projekt ustawy metropolitalnej www.mswia.gov.pl
Regio Portal www.regioportal.pl
Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe www.polska2030.pl
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju www.mrr.gov.pl/KPZK
Instytut Rozwoju Miast irm.krakow.pl/pl/o_irm.html
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski www.sgipw.wlkp.pl

Europa

METREX www.eurometrex.org
Program ESPON www.espon.eu
Regiony Metropolitalne w Niemczech www.deutsche-metropolregionen.org
EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu ec.europa.eu/eu2020
MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES www.territoires.gouv.fr
Vitoria Gasteiz www.vitoria-gasteiz.org
Portail de l’Aménagement du Territoire www.datar.gouv.fr