PL | EN

Author Archives: adminon

Nagroda w dziedzinie geoinformacji dla zespołu CBM

cofW piątek 28 czerwca 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie geoinformacji. W kategorii krajowe publikacje nagrodę uzyskała najnowsza publikacja w serii Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, pt. „Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym – dobre praktyki”.

Czytaj więcej

Konferencja „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze” CBM UAM i IGSEiGP

DSC05810W dniu 27 czerwca 2019 r. w Collegium Geographicum w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod nazwą, „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, zorganizowana przez Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Czytaj więcej

Nagroda Fundacji UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” dla Dyrektora CBM Prof. Tomasza Kaczmarka

Gala_100lat

fot. Adrian Wykrota, Życie Uniwersyteckie

6 maja w ramach konferencji „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości” odbyła się Gala wręczenia nagrody Fundacji UAM „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce”. Celem konkursu było uhonorowanie tych, którzy w trakcie Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019, realizując swoje badania oraz działania naukowe o charakterze aplikacyjnym, chcieli przede wszystkim aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym łączyć naukę z biznesem. Jednym z czterech laureatów został Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych Profesor Tomasz Kaczmarek.

Czytaj więcej

Konferencja „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”

Konferencja „Obszary metropolitalne
– perspektywy badawcze”
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pod nazwą, „Obszary metropolitalne – perspektywy badawcze”, organizowanej w dniu 27 czerwca 2019 r. w Collegium Geographicum w Poznaniu organizowanej przez Centrum Badań Metropolitalnych oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Czytaj więcej

Zeszyt 32 – ZASTOSOWANIE APLIKACJI GEOANKIETY I GEODYSKUSJI W PARTYCYPACYJNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM – DOBRE PRAKTYKI

 

Od kilku lat w Polsce rośnie zainteresowanie partycypacją społeczną w procesach decyzyjnych, w tym także w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Wzrasta znaczenie nowych metod partycypacji w zarządzaniu i planowaniu przestrzennym, opartych na systemach informacji geograficznej (PPGIS) i wykorzystujących internetowe środki komunikacji. Prezentowany podręcznik ma charakter metodyczny i adresowany jest przede wszystkim do władz lokalnych, pracowników administracji samorządowej i urbanistów, odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne.

Czytaj więcej

Zeszyt 31 – FORMY I ZAKRES PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU

 

okladkaPublikacja podejmuje ważne dla rozwoju demokracji lokalnej zagadnienie partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego. Głównym jej celem jest identyfikacja stanu uspołeczniania procesu planowania przestrzennego w Poznaniu oraz wskazanie kierunków jego rozwoju na tle istniejących uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, społecznych oraz technologicznych. Realizacja tego celu wymagała z jednej strony przedstawienia podstaw teoretycznych dotyczących zjawiska partycypacji społecznej w procesie planowania i zarządzania na poziomie lokalnym, a z drugiej zbadania uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych partycypacyjnego planowania, jego mechanizmów oraz barier i ograniczeń. W pracy dokonano analizy uspołecznienia procedur planistycznych w Poznaniu.

Czytaj więcej

Zeszyt 30 – USTAWA KRAJOBRAZOWA – PODRĘCZNIK WDRAŻANIA DLA GMIN

Prezentowana książka stanowi praktyczne wprowadzenie do tematyki wdrażania „ustawy krajobrazowej”, adresowane przede wszystkim do władz miast i gmin oraz pracowników administracji samorządowej. Opracowanie nie ogranicza się do samego komentarza ustawy, ale traktuje zagadnienie szerzej, opisując sferę konkretnych działań niezbędnych do podjęcia przez samorządy, nie tylko legislacyjnych czy administracyjnych, ale także organizatorskich i promocyjnych.

Czytaj więcej

I Kongres Polityki Miejskiej

W dniach 16-17 października 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbył się I Kongres Polityki Miejskiej (połączony z XV Kongresem Miast Polskich) organizowany przez Związek Miast Polskich. Powitania uczestników dokonał Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Przesłanie kongresu przedstawił Joan Clos, Dyrektor Wykonawczy UN-Habitat.

Czytaj więcej

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

35-osobowy zespół naukowców i ekspertów w Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu, pod kier. prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka i dr. Łukasza Mikuły, odebrał 26 października w Warszawie Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rok 2017. Otrzymał ją za opracowanie Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań (KKRPMP). To dokument planistyczny, który kapituła konkursu nagrodziła III miejscem w kategorii osiągnięcia naukowo-techniczne. Podkreślona została pionierskość opracowania, które może zostać potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce oraz nakreślenie i uzasadnienie kierunków naprawczych rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego Poznania.

Czytaj więcej

Sympozjum naukowe Modern Methods and Tools for Public Participation in Urban Planning 2017

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku odbyło się sympozjum naukowe Modern Methods and Tools for Public Participation in Urban Planning 2017, którą Centrum Badań Metropolitalnych objęło patronatem naukowym. 

Czytaj więcej

Strona 1 z 612345...Ostatnia »