PL | EN

AKADEMIA METROPOLITALNA

Centrum Badań Metropolitalnych UAM serdecznie zaprasza w listopadzie oraz grudniu br. do udziału w kolejnej edycji Akademii Metropolitalnej poświęconej Kierunkom Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Cykl tegorocznej edycji Akademii Metropolitalnej poświęcony będzie opracowaniu spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań.

Debaty odbywać się będą w ramach projektu realizowanego przez Centrum Badań Metropolitalnych na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W ramach spotkań poruszana będzie tematyka cyfryzacji i standaryzacji dokumentów planistycznych, środowiska przyrodniczego i jego wykorzystania, transportu i infrastruktury technicznej, terenów mieszkaniowych i gospodarczych, a także infrastruktury społecznej.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby związane z problematyką planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników wydziałów planowania, infrastruktury, inwestycji, ochrony środowiska itp. oraz przewodniczących stosownych komisji rad miast, gmin i powiatu oraz specjalistów z instytucji i firm branżowych.