PL | EN

Akademia metropolitalna

AKADEMIA METROPOLITALNA #6
22 stycznia 2015 r.

Prezentacje ze spotkania:

A. Kubiak_tereny mieszkaniowe_22.01

A. Mizgajski_Zielona infrastruktura_22.01

K. Pyszny_Infrastruktura_OZE_22.01

L. Kaczmarek_Baza danych przestrzennych_22.01

Ł. Mikuła_Podstawy prawne_22.01

R. Graf_Gospodarka wodna_22.01

S. Brodka_Turystyka_22.01

plakat AM_2Akademia Metropolitalna to cykl spotkań organizowanych przez CBM, służących wymianie informacji i dyskusji na temat stanu zagospodarowania aglomeracji poznańskiej i kierunków jej przestrzennego rozwoju w najbliższych latach.

Tegoroczny cykl poświęcony jest spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Debaty odbywać się będą w ramach projektu realizowanego przez Centrum Badań Metropolitalnych na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W ramach spotkań poruszana będzie tematyka cyfryzacji i standaryzacji dokumentów planistycznych, środowiska przyrodniczego i jego wykorzystania, transportu i infrastruktury technicznej, terenów mieszkaniowych i gospodarczych, a także infrastruktury społecznej.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby związane z problematyką planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników wydziałów planowania, infrastruktury, inwestycji, ochrony środowiska itp. oraz przewodniczących stosownych komisji rad miast, gmin i powiatu oraz specjalistów z instytucji i firm branżowych.

Miejsce:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Geographicum
ul. Dzięgielowa 27
Sala nr 21 (mała aula w nowej części budynku)

Czas:

listopad-styczeń, czwartki 12:00 – 15:00