PL | EN

Akademia metropolitalna

AKADEMIA METROPOLITALNA – GEOPORTAL WSPIERAJĄCY PARTYCYPACJĘ SPOŁECZNĄ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM
29 maja 2018 r.

akademiaW dniu 29 maja 2018 r. w Collegium Geographicum w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa – Akademia Metropolitalna „GEOPORTAL WSPIERAJĄCY PARTYCYPACJĘ SPOŁECZNĄ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM”. Tegoroczne spotkanie poświęcone było problematyce konsultacji społecznych w gospodarce przestrzennej. 

W pierwszej części Akademii (program w załączeniu) zespół badawczy Centrum Badań Metropolitalnych przedstawił wyniki kończącego się właśnie projektu pod nazwą GEOPORTAL WSPIERAJĄCY PARTYCYPACJĘ SPOŁECZNĄ W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM. Projekt polegający na wypracowaniu metod i aplikacji internetowych konsultacji społecznych – PPGIS (geoankieta i geodyskusja), realizowany był na obszarze Metropolii Poznań, z udziałem Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Poznania oraz urzędów: Miasta Luboń, Miasta i Gminy Swarzędz i Gminy Rokietnica. W drugiej części Akademii odbędzie się prezentacja doświadczeń przedstawicieli ww. jednostek z wdrożeń narzędzi PPGIS do konsultacji społecznych. Zapraszam Panią Burmistrz oraz osoby odpowiedzialne za planowanie przestrzenne do udziału w Akademii i zapoznanie się z możliwościami zastosowań instrumentów PPGIS w konsultacjach społecznych.

Galeria zdjęć:

 

AKADEMIA METROPOLITALNA #6
22 stycznia 2015 r.

Prezentacje ze spotkania:

A. Kubiak_tereny mieszkaniowe_22.01

A. Mizgajski_Zielona infrastruktura_22.01

K. Pyszny_Infrastruktura_OZE_22.01

L. Kaczmarek_Baza danych przestrzennych_22.01

Ł. Mikuła_Podstawy prawne_22.01

R. Graf_Gospodarka wodna_22.01

S. Brodka_Turystyka_22.01

plakat AM_2Akademia Metropolitalna to cykl spotkań organizowanych przez CBM, służących wymianie informacji i dyskusji na temat stanu zagospodarowania aglomeracji poznańskiej i kierunków jej przestrzennego rozwoju w najbliższych latach.

Tegoroczny cykl poświęcony jest spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście Koncepcji Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań. Debaty odbywać się będą w ramach projektu realizowanego przez Centrum Badań Metropolitalnych na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W ramach spotkań poruszana będzie tematyka cyfryzacji i standaryzacji dokumentów planistycznych, środowiska przyrodniczego i jego wykorzystania, transportu i infrastruktury technicznej, terenów mieszkaniowych i gospodarczych, a także infrastruktury społecznej.

Do uczestnictwa w spotkaniu zapraszamy osoby związane z problematyką planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników wydziałów planowania, infrastruktury, inwestycji, ochrony środowiska itp. oraz przewodniczących stosownych komisji rad miast, gmin i powiatu oraz specjalistów z instytucji i firm branżowych.

Miejsce:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Geographicum
ul. Dzięgielowa 27
Sala nr 21 (mała aula w nowej części budynku)

Czas:

listopad-styczeń, czwartki 12:00 – 15:00