PL | EN

VII FORUM GOSPODARCZE METROPOLII POZNAŃ

17 maja 2014 r., w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się VII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, organizowane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową wspólnie z Urzędem Miasta Poznań, Starostwem Powiatowym w Poznaniu, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi.

Do debaty na temat znaczenia, efektów oraz perspektyw współpracy międzynarodowej organizatorzy Forum zaprosili przedstawicieli biznesu, nauki oraz samorządu terytorialnego. Hasłem przewodnim wydarzenia było: „Metropolia w sieci międzynarodowej”. W ramach przewidzianego programu merytorycznego, uczestnicy Forum rozmawiali o kondycji współpracy międzynarodowej prowadzonej przez samorządy, szansach i zagrożeniach związanych z obecnością zagranicznego kapitału na lokalnym rynku oraz nowej perspektywie finansowej UE i związanymi z nią zmianami w zasadach ubiegania się o dofinansowanie ze środków wspólnoty. Forum odbyło się w ramach IV Dni Przedsiębiorczości Poznań. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  Forum Gospodarcze Metropolii Poznań to konferencja organizowana od 2008 roku, która za cel stawia sobie stworzenie platformy do debaty nad kierunkami gospodarczego rozwoju dużych ośrodków miejskich.  

1 2 3