PL | EN
 • Aktualności

  Konferencje, spotkania, staże – informacje bieżące i archiwalne z dotychczasowej działalności Centrum.
  czytaj dalej

 • Akademia Metropolitalna

  Akademia Metropolitalna to platforma do debaty na temat wyzwań i procesów zachodzących w Metropolii Poznań.
  czytaj dalej

 • Projekty

  Realizujemy projekty o charakterze strategicznym i eksperckim związane z problematyką planowania przestrzennego i zarządzania strategicznego.
  czytaj dalej

 • Publikacje i wydawnictwa

  Efektem realizowanych projektów są liczne publikacje poświęcone Metropolii Poznań oraz obszarom metropolitalnym w Europie.
  czytaj dalej


alignleft

Witaj na naszej stronie

Myślenie aglomeracyjne czy metropolitalne, to nowe kompleksowe spojrzenie na wieloaspektowy i zróżnicowany przestrzenie proces rozwoju wysoce zurbanizowanego obszaru jakim są duże miasta i otaczające je gminy. Ze złożonością funkcjonalno-przestrzenną, silną fragmentacją administracyjną i zróżnicowaną skalą interesów lokalnych wiąże się konieczność integracji zarządzania i kompleksowego rozwiązywania problemów, zgodnie z maksymą „myśl metropolitalnie, działaj lokalnie”. W obliczy takich potrzeb pojawiła się nowa jednostka badawcza CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH

czytaj dalej